Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Geobibliotekets samlingar

I Geobibliotekets samlingar finns huvudsakligen litteratur inom ämnena geovetenskap, naturgeografi och geografi samt litteratur inom miljö- och hållbarhetsstudier.

Kursböcker

All kurslitteratur är placerad på kursbokshyllorna i biblioteket. Det finns även ett referensexemplar av varje kursbokstitel i lånedisken som du kan låna och läsa i biblioteket.

Monografier  (MON)

Alla monografier (böcker) är placerade ämnesvis i biblioteket enligt bibliotekets hylluppställningssystem. För böcker som behandlar specifika geografiska områden finns en regional avdelning för världsdelar och länder.

Tidskrifter/Serier

Geobiblioteket prenumererar på ca 90 tryckta tidskrifter och serier. Dessa är uppställda alfabetiskt på sin titel. Många tidskrifter finns också tillgängliga i elektronisk version via LUBsearch.

Referensavdelning (REF)

I vår referensavdelning hittar du framförallt olika uppslagsverk och handböcker inom våra ämnesområden. Referensverken är endast till för läsning i biblioteket.

Uppsatser

Geobiblioteket har studentuppsatser från institutionerna Geologi och Naturgeografi. Uppsatserna får inte lånas hem. De allra flesta uppsatser finns dock sökbara och tillgängliga i fulltext i LUP Student papers.

Geomagasin (Depå)

Geobiblioteket har ett magasin med äldre litteratur. Du kan beställa fram materialet i LUBcat och hämta det i lånedisken dagen därpå.

Nyförvärv

Våra senaste inköp hittar du på nyhetshyllan samt i bibliotekets nyförvärvslista.

Sidansvarig: